ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 13 ມີນາ 2016 ທ່ານ ນາງ ດຣ. ວຽງທອງສີພັນດອນ ປະທານອົງການ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການ ພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການກວດສອບຂອງ 02 ປະເທດ, ນອກຈາກການພົບປະລະດັບການນຳຂັ້ນສູງແລ້ວ, ຍັງໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ " ການກຳນົດຍຸທະສາດການ ວາງແຜນການກວດສອບໃນການແກ້ໄຂຄວາມຄາດຫວັງຂອງສາທາລະນະ " ,ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວ ກັບພາ ລະບົດບາດ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,


ກົນໄກການລາຍງານ, ການກວດສອທາງດ້ານເອເລັກໂທນິກ ແລະ ວຽກຝຶກອົບຮົມ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດ້ານການນຳພາໃນກອບອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ ເປັນປະທານອາຊຽນຊາຍ (ASEANSAI), ເປັນກອງເລຂາອາຊຽນຊາຍແລະ ສະມາຊິກຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງກວດສອບສາກົນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະສົບການທາງດ້ານການກວດສອບ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນກອບການຮ່ວມມືອາຊຽນຊາຍ, ອາໂຊຊາຍ ແລະ ອິນໂທຊາຍ, ຊຶ່ງໃນລະດັບການນຳຂັ້ນສູງ ແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືບັນຫາລວມວຽກງານກວດສອບ ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ທັງສອງ ອົງການໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກິດຈະກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອິນໂຕຊາຍ, ອາຊຽນຊາຍ.ສຳລັບທິດທາງ ການຮ່ວມມື 02 ຝ່າຍ ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກ ແລະ ແລກປ່ຽນທາດ້ານວິຊາການໃນລະດັບຫົວໜ້າຄະນະກວດສອບ, ການສ້າງ ປື້ມຄູ່ມືແນະນຳ ການກວດ ສອບສະເພາະດ້ານ ແລະ ການກວດສອບດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທນິກ (EAudit).

ຄົ້ນຫາ

Login Form

Month