ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການກວດສອບອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, ປະລິນຍາເອກ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການກວດສອບການເງິນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 41 (THE 41st ASEAN AUDIT COMMITTEE MEETING), ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ເຖິງ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2016, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ແທນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ເຊັ່ນ: 1. ສະຖາບັນກວດສອບ ປະເທດບູໄນ; 2. ກະຊວງການເງິນ ປະເທດກຳປູເຈຍ; 3. ສະຖາບັນກວດ ສອບ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ທີ່ປືກສາຜູ້ຕ່າງໜ້າຖາວອນປະຈຳອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກຳມະການການເງິນອາຊຽນ ປະເທດອິນໂດ ເນເຊຍ; 4. ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ; 5. ກະຊວງການເງິນ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ; 6. ຜູ້ຕ່າງໜ້າຖາວອນ ສະຫະພາບມຽນມາ ປະຈຳອາ ຊຽນ; 7. ກະຊວງການເງິນ ຂອງປະເທດຟີລິບປິນ 8. ສະຖາບັນກວດສອບ ແລະ ຜູ້ຕ່າງໜ້າຖາວອນຂອງປະເທດສິງກະໂປ ປະຈຳອາຊຽນ; 9. ສະຖາບັນກວດ ສອບ ຂອງປະເທດໄທ; 10. ກະຊວງການເງິນ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ.


ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: (1) ພິຈາລະນາຜົນການກວດຄືນຄຳແນະນຳ ຜົນການກວດສອບການເງິນ ຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ ປີ 2014; (2) ພິຈາລະນາຜົນການກວດສອບການເງິນ ຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ ປີ 2015, (3) ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຜົນ ການກວດສອບພາຍໃນຂອງ ກອງເລຂາອາຊຽນ; (4) ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດລະບຽບ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື ການກວດສອບ(Audit Charter and Manual); ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ ສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດຂອງປະເທດ ຟີລິບປິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການກວດສອບການເງິນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42

ຄົ້ນຫາ

Login Form

Month