ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນພາຍໃນ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ແສງເພັດ ສີຫາວົງ ເປັນເລຂາ
2 ສະຫາຍ ນ ວານິດາ ສຸດທານິລະໄຊ ເປັນຮອງເລຂາ, ປະທານກວດກາ
3 ສະຫາຍ ເຮັ່ງ ຂັນທະວີໄຊ ເປັນຮອງເລຂາ
4 ສະຫາຍ ແຫວນມາ ສີເກີດນາ ເປັນຮອງປະທານກວດກາ
5 ສະຫາຍ ໄຊສົງຄາມ ອິນຍະແສງ ເປັນຄະນະ
6 ສະຫາຍ ທອງຈັນ ຊະນະໄຊ ເປັນຄະນະ
7 ສະຫາຍ ໂອເລ່ ໄຊຍະວົງ ເປັນຄະນະ
8 ສະຫາຍ ນ. ຍອດຈັນທອງ ອູ່ທອງຄໍາ ເປັນຄະນະ
9 ສະຫາຍ ສົມປອງ ອິນຕຣາວົງ ເປັນຄະນະ
ລ/ດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຕຳແໜ່ງ
1ສະຫາຍ ວຽງຄໍາ ສິມມະໄລວົງເປັນປະທານ
2ສະຫາຍ ວິໄລສຸກ ນະໄພວົງເປັນຮອງປະທານ ແລະ ເປັນປະທານກວດກາ
3ສະຫາຍ ບັນລັງ ບຸນທາວົງເປັນຮອງປະທານກວດກາ
4ສະຫາຍ ໄຊໂຍ ເຮືອງນິມິດເປັນກຳມະການ
5ສະຫາຍ ຕຸ້ຍ ເພັດສະນຸບານເປັນກຳມະການ
6ສະຫາຍ ນ. ອາລຸນນີ ໄຊຍະວຸດເປັນກຳມະການ
7ສະຫາຍ ຈັນທະວິໄລ ອິນຊີວິລາດເປັນກຳມະການ
8ສະຫາຍ ພູລັດຕະນະ ພົມມະຫາໄຊເປັນກຳມະການ
9ສະຫາຍ ສຸກສະຫວັນ ພະໄຊສົມບັດເປັນກຳມະການ
10ສະຫາຍ ຈັນທະຄານ ປິ່ນພະຫຍາເປັນກຳມະການ
11ສະຫາຍ ສັນຕິສຸກ ເພັງທະວົງສາເປັນກຳມະການ
ລ/ດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຕຳແໜ່ງ
1ສະຫາຍ ນ. ຕຸລາວັນ ພິມມະສອນປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ
2ສະຫາຍ ນ. ວົງແສງ ປັນຍາພິມຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ປະທານກວດກາ
3ສະຫາຍ ນ. ເທບປະກອນ ວັນທານຸວົງຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ
4ສະຫາຍ ນ. ຈັນໄພວັນ ຂຸນສັກດາເປັນຄະນະ
5ສະຫາຍ ນ. ເພັດສະດາພອນ ນວນລະແສງເປັນຄະນະ
6ສະຫາຍ ນ. ທອງສະນິດ ຈັນທະໄພຈິດເປັນຄະນະ
7ສະຫາຍ ນ. ຈິນດາວອນ ແກ້ວລັງສີເປັນຄະນະ
8ສະຫາຍ ນ. ຈັນທະມີໄຊ ກົມທະມີໄຊເປັນຄະນະ
9ສະຫາຍ ນ. ໄຕຄໍາ ເດດພະວົງເປັນຄະນະ