ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປີດບັ້ນກວດສອບ ປະຈຳປີ 2023

        ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດບັ້ນກວດສອບ ປະຈຳປີ 2023 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ເມສາ ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອົງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານກວດສອບແຫ່ງລັດ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
        ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມເປີດບັ້ນຮົບກວດສອບ ປະຈຳປີ 2023 ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອປະຊາສຳພັນ ຫຼື ແຈ້ງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຄຸ້ມຄອງເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ລວມທັງເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ໃຫ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງກ່ຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວກວດສອບປະຈຳປີ 2023.
 
 
         ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍໃນການກວດສອບແມ່ນເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ; ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2023 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມແຜນການ, ການດຳເນີນການກວດສອບມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຜົນການກວດສອບ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ສາມາດຕີລາຄາບັນຫາໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ ເປັນບ່ອນອີງໃນການກຳນົດມາດຕະການ ຫຼື ຂໍ້ແນະນຳປັບປຸງການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ ຕໍ່ປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ; ການດຳເນີນການກວດສອບ ໃນປີ 2023 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈະໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ ໃນ 3 ປະເພດຄື: ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການກວດສອບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 
 
        ທ່ານປະທານອົງການກວດສອບຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ກໍຄືອົງການຄຸ້ມຄອງເປົ້າໝາຍກວດສອບ ແລະ ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ຈົ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານສົມທົບ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານກວດສອບ ໂດຍສະເພາະການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮ່ວມເຮັດວຽກ ກັບຄະນະກວດສອບຕ້ອງເອົາຜູ້ທີ່ກຳວຽກໄດ້, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ຢາກໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄະນະຮ່ວມເຮັດວຽກ ກັບຄະນະກວດສອບໄປເຮັດວຽກງານອື່ນ ຖ້າວ່າການກວດສອບຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ; ສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕາມການສະເໜີ ຂອງຄະນະກວດສອບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມການກຳນົດເວລາ; ອະທິບາຍບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະກວດສອບມີຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ; ການມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບບົດບັນທຶກຜົນການກວດສອບ ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກຜົນການກວດສອບ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ໃຫ້ມີທ່າກ້າວຢ່າງບຸກທະລຸ ແລະ ໃນປີ 2023 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ດຳເນີນການກວດສອບ ໃຫ້ສຳເລັດ ຈຳນວນ 103 ເປົ້າໝາຍ.
 
 
        ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບໂດຍ: ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ