ປີ 2021 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດມີແຜນກວດສອບ 137 ເປົ້າໝາຍ.

         ປີ 2021 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດມີແຜນກວດສອບທັງໝົດ 137 ເປົ້າໝາຍ, ໃນນັ້ນ ກວດສອບຕາມແຜນດັດປັບປະຈຳປີ 2020 ຈຳນວນ 30 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນປະຈຳປີ 2021 ຈຳນວນ 107 ເປົ້າໝາຍ. ໃນນີ້ ມີທັງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ອື່ນໆ.
        ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກຜ່ານມາ ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 6 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
        ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ແຜນການປະຈຳປີ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່່າ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ໄດ້ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ 2020 ຈໍານວນ 166 ເປົ້າໝາຍ ໃນນັ້ນ ມີເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຈຳນວນ 111 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍແຍກເປັນແຕ່ລະກົມ ພະແນກການຈຳນວນ 55 ເປົ້າໝາຍ ໄດ້ດຳເນີນການດັດປັບຜົນກວດສອບຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 112/ຄປຈ ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ຈໍານວນ 136 ເປົ້າໝາຍ, ໃນນັ້ນ ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຈໍານວນ 94 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍແຍກເປັນແຕ່ລະກົມຈຳນວນ 42 ເປົ້າໝາຍ.
        ສຳລັບທິດທາງແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ກຳນົດແຜນກວດສອບຈຳນວນ 137 ເປົ້າໝາຍ ໃນນັ້ນ ຕາມແຜນດັດປັບປະຈຳປີ 2020 ຈໍານວນ 30 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນປະຈຳປີ 2021 ຈຳນວນ 107 ເປົ້າໝາຍ ອົງການກວດສອບປະຈຳສູນກາງ 90 ເປົ້າໝາຍ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກມີຈຳນວນ 47 ເປົ້າໝາຍ ໃນນັ້ນ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອຈຳນວນ 23 ເປົ້າໝາຍ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ ຈຳນວນ 14 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກໃຕ້ ຈຳນວນ 10 ເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງຈະໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກວມເອົາການກວດສອບການລົງທຶນຂອງລັດເປັນຕົ້ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມແມ່ນໍ້າງື່ມ, ໂຄງການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ການກວດສອບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
        ສ່ວນຂົງເຂດແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບມີ ການສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ, ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການອວ່າຍໂຄງການ ແລະ ການສ້າງແຜນຊຳລະໜີ້ສິນໂຄງການ.
        ຂົງເຂດການເງິນ ປະກອບມີ ດ້ານລາຍຮັບ: ພາສີອາກອນ, ຄ່າເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນ, ລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ຕາມພັນທະສັນຍາຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ດ້ານລາຍຈ່າຍປະກອບມີ ການຊຳລະໜີ້ສິນລ່ວງໜ້າໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ການສະສາງບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ລາຍຈ່າຍປະກອບທຶນ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ.
        ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສະເໜີຂອງທ່ານປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງບົດສະເໜີດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ບົດສະເໜີດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ມີການກວດສອບກົງກັບເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການກວດສອບແຫ່ງລັດສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ກ່ອນຈະຮັບຮອງເອົາແຜນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ຮູບພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ບຸນຕອມ ແລະ ທອງດຳ