ນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລ/ດເນື້ອໃນເອກະສານ
1ຄໍາສັ່ງ ນຍ ເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼລາຍຮັບງົບປະມານ 18/ນຍ 16 ກັນຍາ 2021.
2ຄຳແນະນຳ ກົດໝາຍອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ 0819 ກງ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020.
3ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເລກທີ 1939 ກງ.
4ຄໍາເເນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.
5ຄໍາເເນະນໍາເພີ້ມເຕີມ ຂອງຄໍາເເນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
6ລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2015.
7ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ປີ 2015.
8ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 002 ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ປີ 2021.
9ລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 003 ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ປີ 2012.